Leczenie stanów zapalnych stawów Orthokine   -   Terapia osoczem bogatopłytkowym   -   Implanty zatoki stępu (kończyna dolna)

     Informacja dot. wykorzystania promieniowania jonizującego na terenie obiektu.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

- Dawkomierzy, odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
- Pomiaru osłon stałych gabinetów rentgenowskich

Kierownik jednostki organizacyjnej dokonał oceny ryzyka narażenia na promieniowanie i wprowadził limity użytkowe dawek:

- dla pracowników bezpośrednio realizujących radiologiczne procedury – 1 mSv/rok

- dla osób z ogółu ludności – 0,5 mSv/rok

W 2023 roku na podstawie prowadzonej dozymetrii na terenie jednostki nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.