Leczenie stanów zapalnych stawów Orthokine   -   Terapie komórkami macierzystymi   -   Terapia osoczem bogatopłytkowym   -   Implanty zatoki stępu (kończyna dolna)

Rejstracja Online

    Link do rejestracji elektronicznej dla szpitala jednodniowego na świadczenia leczenie szpitalne w zakresie: chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu będzie uruchomiony po zawarciu umowy z NFZ od dnia świadczenia usług / tj. od 01.10.2017r /.

Zespół NZOZ "Przyjaciel"